DŪKŠTO GLOBOS NAMAI

Senyvo amžiaus ir suaugusių asmenų su negalia globos namai

Rezultatai

 1. Darbuotojų mokymosi ir tobulėjimo rezultatai
 2. Paslaugų gavėjų teisių skatinimo ir užtikrinimo kasdieniame darbe rezultatai
 3. Partnerysčių teikiamos naudos rezultatai
 4. Paslaugų gavėjų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą rezultatai
 5. Paslaugų gavėjų įgalinimo rezultatai
 6. Paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės rezultatai
 7. Paslaugų gavėjų įtraukimo į individualų socialinių globos planų rengimą rezultatai
 8. Tęstinumo paslaugų rezultatai
 9. Teikiamų paslaugų naudos paslaugų gavėjams rezultatai
 10. Paslaugų gavėjų ir suinteresuotų šalių pasitenkinimo rezultatai
 11. Paslaugų gavėjų, personalo ir kitų suinteresuotų asmenų veiklos rezultatų supratimo rezultatai
 12. Veiklos efektyvumo, požiūrių, rezultatų ir veiklos lyginimo rezultatai