DŪKŠTO GLOBOS NAMAI

Senyvo amžiaus ir suaugusių asmenų su negalia globos namai

Sveikatos priežiūra

Slaugytojų su kitais sveikatos priežiūros sistemos darbuotojai atliekama asmens sveikatos priežiūra. Siekiama patenkinti gyventojo poreikius laiku organizuojant tinkamas sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugas, užtikrinančias gyventojo sveikatą. 

Paslaugos:

 • informavimas, konsultavimas slaugos klausimais;
 • slaugos poreikių detalizavimas ;
 • individualių slaugos planų sudarymas;
 • dokumentacijos pildymas;
 • sveikatos būklės stebėjimas;
 • sveikatos priežiūros procedūrų atlikimas;
 • aprūpinimas medikamentais ir jų vartojimo priežiūra bei kontrolė;
 • pagal kompetenciją teikiama medicinos pagalba;
 • saugios aplinkos palaikymas;
 • asmeninės higienos priežiūra, maitinimas;
 • aprūpinimas kompensacine technika;
 • aprūpinimas proteziniais-ortopediniais gaminiais;
 • ligų prevencija, profilaktinės sveikatinimo priemonės;
 • profilaktinio sveikatos tikrinimo organizavimas;
 • kitos paslaugos, reikalingos pagal asmens nesavarankiškumo lygį.