Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

PARAŠYKITE MUMS

Fields marked with * are required.

KAIP MUS RASTI

 

Globos namuose teikiamos paslaugos

    Dūkšto globos namai (toliau – Globos namai) – biudžetinė socialinės globos įstaiga, teikianti stacionarią ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia.

Globos namuose teikiamos bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos:

 • informavimo;
 • konsultavimo;
 • tarpininkavimo ir atstovavimo;
 • apgyvendinimo;
 • kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo;
 • darbinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo;
 • asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo;
 • laisvalaikio organizavimo: spaudos apžvalga, knygų skaitymas, televizija ir radijas, internetinių tinklapių apžvalga, visuomeninė veikla, dalyvavimas kultūriniuose renginiuose ir pan.;
 • užimtumo organizavimo: stalo žaidimai, rytinės mankštos, kryžiažodžių sprendimas, Puzzle dėlionių rinkimas, kalendorinių švenčių minėjimai ir kt.;
 • maitinimo organizavimo;
 • sveikatos priežiūros paslaugų ir slaugos organizavimo;
 • socialinio darbo;
 • bendravimo;
 • aprūpinimo būtiniausiais drabužiais, avalyne ir higienos reikmenimis;
 • religinių apeigų organizavimo: šarvojimo ir laidojimo paslaugų bei kapų priežiūros organizavimas, Šv. mišių organizavimo;
 • kitos paslaugos, reikalingos paslaugų gavėjui pagal savarankiškumo lygį.

 

Ilgalaikė socialinė globa

   Tai visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

       Ilgalaikė socialinė globa teikiama  suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims neterminuotai.

Trumpalaikė socialinė globa

 

    Trumpalaikės socialinės globos paslaugos yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba krizių atvejais šeimos nariams, globėjams, rūpintojams laikinai dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar darbo savaitę negalint prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra. Tai atokvėpio paslaugos ar tęstinės paslaugos darbo savaitę (paromis). 

      Trumpalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos ne mažiau kaip 12 val. per parą iki 6 mėn. per metus arba iki 5 parų per savaitę neterminuotai.

 

Tęstinės paslaugos

 • Laikinai išvykus paslaugų gavėjui atostogauti į namus pas artimuosius ar gimines, palaikome ryšį telefonu;
 • laikinai išvykus paslaugų gavėjui į ligoninę, lankome ligoninėje, palaikome ryšį telefonu;
 • paslaugų gavėjui išvykus iš globos namų visam laikui, palaikome ryšį telefonu su paslaugų gavėju arba jo artimaisiais, kol paslaugų gavėjas nori;
 • pagal galimybes tvarkome vienišų paslaugų gavėjų kapavietes.

Maitinimas

         Globos namai  maitinimą organizuoja pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintus maitinimo organizavimą socialinės globos įstaigose reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Socialinės globos namuose, atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę ir jo savarankiškumą, yra paisoma asmens teisės pasirinkti, kur jam valgyti – savo kambaryje ar bendroje valgykloje. Asmuo valgomajame turi savo nuolatinę vietą. Sudarytos sąlygos bet kuriuo paros metu, esant poreikiui, išgerti šiltos kavos, arbatos ar vandens. Socialinės globos namuose veikia virtuvėlė. Iš dalies savarankiški asmenys su darbuotojų pagalba jose gaminasi maistą sau bei valgo.  Asmeniui, kuris pats negali savarankiškai pavalgyti, užtikrinama individuali, diskretiška personalo pagalba valgant. Socialinės globos įstaigoje toks asmuo aprūpintas specialia įranga, padedančia jam pavalgyti. Socialinės globos įstaiga užtikrina, kad kiekvienam maitinimo režimo laiku pagalbos reikalingam asmeniui būtų priskirtas pagalbą valgant teikiantis asmuo.

Buities ir asmeninė higiena

      Visapusiškai palaikomas ir skatinamas kiekvieno gyventojo savarankiškumas – sudaromos sąlygos pačiam tvarkyti ir prižiūrėti savo gyvenamąjį kambarį, rūpintis asmens higiena arba teikiama pagalba apsitarnaujant, kai gyventojai turi specialiųjų poreikių. Užtikrinama galimybė naudotis buitinėmis  skalbimo mašinomis, sudarytos sąlygos asmeniui pačiam skalbti ir  išsidžiovinti savo drabužius.

Globos namuose užtikrinamos būtinos  paslaugos:

 • patalynės skalbimas;
 • drabužių skalbimas, valymas, lyginimas;
 • patalpų valymas, tvarkymas;
 • aplinkos tvarkymas;
 • patalpų remontas;
 • asmens higienos palaikymas;
 • dezinfekcija.

Aplinka ir būstas

         Gyvenamoji aplinka yra kiek galima artimesnė namų aplinkai. Gyventojams užtikrintos galimybės lengvai judėti socialinės globos įstaigos teritorijoje ir patalpose, užtikrinama kiek įmanoma saugi aplinka. Suteikta galimybė greitai (neišeinant iš savo gyvenamojo kambario) išsikviesti personalą, jeigu to reikalauja jo sveikatos būklė. Asmenims, turintiems specialiųjų poreikių, pritaikyta aplinka, reikalinga kasdieniniam gyvenimui bei paslaugoms gauti.  Viename kambaryje gyvena  1–3 senyvo amžiaus asmenys ar  asmenys su negalia (ne daugiau kaip 4 slaugomi asmenys).

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?