Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Fields marked with * are required.

KAIP MUS RASTI

 

Globos teikiamos namuose paslaugos

    Dūkšto globos namai (toliau – Globos namai) – biudžetinė socialinės globos įstaiga, teikianti stacionarią ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą Ignalinos rajono savivaldybės gyvenamosios vietos deklaravimo senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims, kurie negali.

Globos teikiamos namuose bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos:

 • informavimo;
 • konsultavimo;
 • tarpininkavimo ir atstovavimo;
 • apgyvendinimo;
 • kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo;
 • darbinių ugdymo ir palaikymo;
 • asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo;
 • laisvalaikio organizavimo: spaudos apžvalga, knygų skaitymas, televizija ir radijas, internetinių tinklų apžvalga, visuomeninė veikla, dalyvavimas kultūriniuose renginiuose ir pan.;
 • užimtumo organizavimo: stalo žaidimai, rytinės mankštos, kryžiažodžių sprendimas, Puzzle dėlionių rinkimas, kalendorinių švenčių minėjimai ir kt.;
 • maitinimo organizavimo;
 • sveikatos priežiūros paslaugų ir slaugos organizavimo;
 • socialinio darbo;
 • bendravimo;
 • aprūpinimo būtiniausiais drabužiais, avalyne ir higienos reikmenimis;
 • religinių apeigų organizavimo: šarvojimo ir laidojimo paslaugų bei kapų priežiūros organizavimas, Šv. mišių organizavimo;
 • kitos paslaugos, reikalingos paslaugos gavėjui pagal savarankiškumą.

 

Ilgalaikė socialinė globa

   Tai visuma paslaugų, kurios visiškai nesavarankiškai teikiamos kompleksiškai, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

       Ilgalaikė socialinė globa teikiama suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims neterminuotai.

Trumpalaikė socialinė globa

 

    Trumpalaikės socialinės globos paslaugos yra visų paslaugų, kurias teikia kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba krizių atvejais šeimos nariams, globėjams, rūpintojams dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar savaitę. negalint prižiūrėti asmenis, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra. Tai atokvėpio paslaugos ar tęstinės paslaugų darbo savaitę (paromis). 

      Trumpalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos ne mažiau kaip 12 val. per parą iki 6 mėn. per metus arba iki 5 parų per savaitę neterminuotai.

 

Tęstinės paslaugos

 • Laikinai išvykus paslaugų gavėjui atostogauti į namus pas artimuosius ar gimines, palaikau ryšį telefonu;
 • išvykus paslaugų gavėjui į ligoninę, lankome ligoninę, palaikome ryšį telefonu;
 • gavėjui išvykus iš globos namų visam laikui, paslaugų gavėjo ryšio telefonu su paslaugų gavėju arba jo artimaisiais, kol paslaugų gavėjas nori;
 • pagal galimybes tvarkome vienišų paslaugų gavėjų kapavietes.

Maitinimas

         Globos namai maitinimą organizuoja pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtinimą maitinimo organizavimą socialinės globos įstaigose reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Socialinės globos namuose, atsižvelgiant į asmens sveikatos sveikatos ir jo savarankiškumą, yra paisoma asmens teisės pasirinkti, kur valgyti – savo ar bendroje valgykloje. Asmuo valgomajame turi savo nuolatinę vietą. Sudarytos sąlygos bet kuriuo metu, esant poreikiui, išgerti šiltos kavos, arbatos ar vandens. Socialinės globos namuose veikia virtuvėlė. Iš dalies savarankiški asmenys su darbuotojų pagalba jose gaminasi maistą sau bei valgo. Asmeniui, kuris pats negali savarankiškai pavalgyti, užtikrinama individuali, diskretiška personalo pagalba valgant. Socialinės globos įstaigoje toks asmuo aprūpintas specialia įranga, padedančia jam pavalgyti.

Buities ir asmeninė higiena

      Visapus sudaro patogesnis ir skatinamas kiekvieno gyventojo savarankiškumas – tvarkyti ir prižiūrėti savo gyvenamąjį gyvenimą, rūpintis asmens higiena arba teikiama pagalba apsitarnaujant, kai gyventojai turi specialiųjų poreikių. Užtikrinama galimybė naudotis buitinėmis skalbimo mašinomis, sudarytos sąlygos pačiam skalbti ir išsidžiovinti savo drabužius.

Globos užtikrinamos būtinos paslaugos:

 • patalynės skalbimas;
 • drabužių skalbimas, valymas, lyginimas;
 • patalpų valymas, tvarkymas;
 • aplinkos tvarkymas;
 • patalpų remontas;
 • asmens higienos palaikymas;
 • dezinfekcija.

Aplinka ir būstas

         Gyvenamoji aplinka yra kiek galima artimesnė namų aplinkai. Gyventojams užtikrintos galimybės lengvai judėti socialinės globos įstaigos teritorijoje ir patalpose, užtikrinama kiek įmanoma saugi aplinka. Suteikta galimybė greitai (neišeinant iš savo gyvenamojo kambario) išsikviesti personalą, jeigu reikia jo sveikatos būklės. Asmenims, turintiems specialiųjų poreikių, pritaikyta aplinka, reikalinga kasdieniniam gyvenimui bei paslaugoms gauti. Viename gyvena 1–3 senyvo amžiaus asmenys ar asmenys su negalia (ne daugiau kaip 4 slaugomi asmenys).

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?