DŪKŠTO GLOBOS NAMAI

Senyvo amžiaus ir suaugusių asmenų su negalia globos namai

Paslaugos

Dūkšto globos namai (toliau – Globos namai) – biudžetinė socialinės globos įstaiga, teikianti stacionarią ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą Ignalinos rajono savivaldybės gyvenamosios vietos deklaravimo senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims, kurie negali.

Globos teikiamos namuose bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos:

 • informavimo;
 • konsultavimo;
 • tarpininkavimo ir atstovavimo;
 • apgyvendinimo;
 • kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo;
 • darbinių ugdymo ir palaikymo;
 • asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo;
 • laisvalaikio organizavimo: spaudos apžvalga, knygų skaitymas, televizija ir radijas, internetinių tinklų apžvalga, visuomeninė veikla, dalyvavimas kultūriniuose renginiuose ir pan.;
 • užimtumo organizavimo: stalo žaidimai, rytinės mankštos, kryžiažodžių sprendimas, Puzzle dėlionių rinkimas, kalendorinių švenčių minėjimai ir kt.;
 • maitinimo organizavimo;
 • sveikatos priežiūros paslaugų ir slaugos organizavimo;
 • socialinio darbo;
 • bendravimo;
 • aprūpinimo būtiniausiais drabužiais, avalyne ir higienos reikmenimis;
 • religinių apeigų organizavimo: šarvojimo ir laidojimo paslaugų bei kapų priežiūros organizavimas, Šv. mišių organizavimo;
 • kitos paslaugos, reikalingos paslaugos gavėjui pagal savarankiškumą.