DŪKŠTO GLOBOS NAMAI

Senyvo amžiaus ir suaugusių asmenų su negalia globos namai

Metinių finansinių ataskaitų rinkiniai