DŪKŠTO GLOBOS NAMAI

Senyvo amžiaus ir suaugusių asmenų su negalia globos namai

Projektai

EQUASS dokumentacija:

  1. Dūkšto globos namų vizija, misija ir vertybės
  2. Dūkšto globos namų kokybės politikos aprašas
  3. Dūkšto globos namų 2022 m. veiklos planas
  4. Dūkšto globos namų darbuotojų samdymo ir išsaugojimo politikos aprašymas
  5. Dūkšto globos namų darbuotojų kompetencijos tobulinimo organizavimo tvarkos aprašas
  6. Dūkšto globos namų paslaugų gavėjų teisių chartija
  7. Dūkšto pasaulio namų skundų, prašymų, pasiūlymų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka
  8. Dūkšto globos namų etikos ir gerovės užtikrinimo politika
  9. Dūkšto globos namų etikos kodeksas
  10. Dūkšto globos namų sveikatos ir saugos užtikrinimo aprašas
  11. Dūkšto globos namų fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjų prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas
  12. Dūkšto globos namų paslaugų gavėjų pinigų, turto, dokumentų apskaitos, naudojimo ir saugojimo tvarkos aprašas
  13. Dūkšto globos namų paslaugų gavėjų orumo, privatumo ir konfidencialios informacijos tvarkos aprašas
  14. Dūkšto globos namų paslaugų gavėjų įtraukimas į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą procedūrų aprašas
  15. Dūkšto globos namų paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcija
  16. Dūkšto globos namų paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės koncepcija
  17. Dūkšto globos namų paslaugų gavėjų individualaus socialinės globos plano sudarymo procedūrų aprašas
  18. Dūkšto globos namų paslaugų gavėjų Individualaus socialinės globos plano sudarymo forma
  19. Dūkšto globos namų paslaugų teikimo tvarkos aprašas
  20. Dūkšto globos namų nuolatinio tobulėjimo ir mokymosi sistema
  21. Dūkšto globos namų socialinių atsakomybių aprašas