Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

PARAŠYKITE MUMS

Fields marked with * are required.

KAIP MUS RASTI

TRUMPAI APIE MUS

     Nedidelėje, jaukioje Dūkšto miesto bendruomenėje, netoli Dūkšto ežero, įsikūrę Dūkšto globos namai, kuriuos 1992 m. įsteigė Ignalinos rajono savivaldybė. Tuo metu tai buvo pirmieji Ignalinos rajone globos namai, skirti gyventi senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia. Kadangi Globos namai yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, tai juose apsigyventi gali Ignalinos rajono savivaldybės gyventojai, kuriems reikalingos globos ir slaugos paslaugos.

 

     Mūsų misija – teikti kokybiškas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas, senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia, kuriomis, atsižvelgiant į žmogaus savarankiškumo lygį, teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

 

     Įstaigoje dirba 20 darbuotojų, kurie užtikrina kokybiškų paslaugų teikimą.

 

     Įstaigoje be apgyvendinimo, maitinimo, sveikatos priežiūros paslaugų yra organizuojamos laisvalaikio užimtumo  paslaugos,  kultūriniai renginiai, šventės.

 

     Dūkšto globos namuose gali apsigyventi 32 gyventojai. Asmenys apgyvendiname jaukiuose, namų aplinką primenančiuose dviviečiuose arba triviečiuose kambariuose.

 

GLOBOS NAMŲ STEIGIMO ISTORIJA

     1992 m. rugpjūčio mėn. įsteigti pirmieji Ignalinos rajono globos namai, skirti gyventi senyvo amžiaus ir suaugusiems neįgaliems žmonėms. 1994 m. globos namų gyventojai persikėlė į 327,92 kv.    geresnes patalpas, esančias Zarasų g. 5, vaikų darželio pastate.

     2001 m. Globos namams perduota 130,9 kv. m patalpų. Atitinkamai 2006 m. Globos namams perduota dar 67,87 kv. m.

     Nuo 2012 m. kovo 1 d. persikėlus Ignalinos Šaltinėlio mokyklai į Dūkšto vidurinės mokyklos patalpas, Dūkšto globos namams perduota 758,96 kv. patalpų. Nuo minėtos dienos Dūkšto globos namams patikėjimo teise buvo perduotos visos 1275,1 kv.  bendro ploto patalpos.   

Globos namų steigėja -  Ignalinos rajono savivaldybės taryba.

Globos namų teisinė forma - biudžetinė įstaiga. 

Adresas: Zarasų g. 5, LT-30261 Dūkšto m., Ignalinos r.

Duomenys kaupiami ir saugomi - Juridinių asmenų registravimas, kodas 155631770

Telefono numeris (su tarpmiestiniu kodu) - (8 386) 51 145, (8 386) 45 434 arba mob. +370 687 08 562

Elektroninis paštas  info@dukstogn.lt

Svetainė   www.dukstogn.lt

Facebook puslapis   https://www.facebook.com/

 

GLOBOS NAMŲ TIKSLAI, VIZIJA, MISIJA IR VERTYBĖS

      Vizija - nuolat tobulėjanti ir taikanti pažangiausius socialinės globos metodus, moderni, naujoms iniciatyvoms atvira socialinės globos įstaiga, telkianti kvalifikuotų darbuotojų komandą, nuolat tobulinanti teikiamų paslaugų kokybę bei profesionaliai ir dinamiškai reaguojanti į paslaugų gavėjų poreikius, teikianti geriausią ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą bei šiuolaikiškiausias socialines paslaugas.

      Misijateikti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas, kuriomis senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia, atsižvelgiant į savarankiškumo lygį, teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Vertybės :

Geras mikroklimatas / atmosfera.

Pagarbiai bendraujame ir dalykiškai bendradarbiaujame, teikdami paslaugas veikiame kartu, kaip komanda. Esame atviri, draugiški ir paslaugūs. Kuriame atvirą, vidine ramybe, pasitikėjimu ir partneryste paremtą darbinę aplinką.

Gyvenimo kokybė.

Įstaigos siekis - laimingas besišypsantis gyventojas. Vertinamas ir gerbiame įstaigų gyventojus, rūpinamės jų gyvenimo kokybe, pažanga ir tobulėjimu. Gebame įsijausti į kitą asmenį, jo emocinę būseną, tiesiogiai suprasti kito jausmą. Gyvenimo kokybę suprantame, kaip fizinių, psichologinių, socialinių santykių, materialinių poreikių patenkinimo ir kaip asmeninio jausmo, kylančio dėl pasitenkinimo ar nepasitenkinimo gyvenimu.

Profesionalumas.

Esame profesionalūs, kiekvieną darbą atliekame kokybiškai ir operatyviai, siekiame, kad mūsų veiksmai būtų kuriantys vertę. Vertiname atsakomybę, dirbame sąžiningai, priimame sprendimus kuriuos grindžiame profesiniu išmanymu, už atlikimo darbų atsakymo įstaigų gyventojus, kolegoms ir sau. Vertiname teisingumą - elgiamės sąžiningai, etiškai ir teisingai. Esame teisinga ir socialiai atsakinga organizacija, jaučiame įsipareigojimą įstaigos bendruomenei ir aplinkai.

Nuolatinis tobulėjimas.

Nuolatos analizuojame ir vertiname savo veiklą, kurią siekiame tobulinti. Nuolat siekiame geresnių rezultatų. Siekiame žinoti daugiau, domimės naujovėmis, turime drąsos keistis ir keisti, ieškome pažangių ir naudą kuriančių sprendimų bei juos įgyvendiname. Esame pasirengę pokyčiams, skatiname pažangias idėjas.

Socialinės atsakomybės ir tvarumo puoselėjimas bei inovacijų taikymas. 

Esame atsakinga įstaiga už jos poveikį aplinkai ir visuomenei, kartu su visuomeniniais ir valstybinio sektoriaus partneriais ieškome novatoriškų sisteminių socialinių ir platesnių ekonominės gerovės problemų sprendimų. Puoselėjame tvarumą, kuris yra svarbi socialinės, ekonominės, kultūrinės ir ekologinės raidos sąlyga, paremta aiškia juridine plėtros baze ir priimamų sprendimų racionalumu. Taikome inovacijas, ieškome naujų idėjų, koncepcijų, technologijų, formų, metodų ir procedūrų, siekiant tobulinti Įstaigos valdymo, administravimo ir paslaugų teikimo veiklas.

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?