Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.


Ilgalaikė socialinė globa

Tai visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Ilgalaikė socialinė globa teikiama  suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims.

Paslaugos apibūdinimas:

 • apgyvendinimas;
 • gyventojo teisių ir interesų gynimas;
 • naujai atvykusių gyventojų paslaugų planavimas adaptaciniu laikotarpiu;
 • individualių socialinės globos planų sudarymas, periodiškas peržiūrėjimas, tikslinimas pagal įvertintus poreikius, numatant priemones, kuriomis bus siekiama patenkinti gyventojų poreikius;
 • informavimas;
 • konsultavimas;
 • tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • maitinimo organizavimas;
 • aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne;
 • transporto paslaugų organizavimas;
 • skalbimo paslaugos;
 • aprūpinimas techninėmis pagalbos priemonėmis;
 • kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
 • asmeninės higienos paslaugų organizavimas  maitinimas;
 • sveikatos priežiūros paslaugų ir slaugos organizavimas;
 • darbinių įgūdžių ugdymas;
 • laisvalaikio organizavimas;
 • sociokultūrinės paslaugos;
 • kitos paslaugos, reikalingos pagal asmens nesavarankiškumo lygį.

Maitinimas

Globos namai  maitinimą organizuoja pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintus maitinimo organizavimą socialinės globos įstaigose reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus. Socialinės globos namuose, atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę ir jo savarankiškumą, yra paisoma asmens teisės pasirinkti, kur jam valgyti – savo kambaryje ar bendroje valgykloje. Asmuo valgomajame turi savo nuolatinę vietą. Sudarytos sąlygos bet kuriuo paros metu, esant poreikiui, išgerti šiltos kavos, arbatos ar vandens. Socialinės globos namuose veikia virtuvėlė. Iš dalies savarankiški asmenys su darbuotojų pagalba jose gaminasi maistą sau bei valgo.  Asmeniui, kuris pats negali savarankiškai pavalgyti, užtikrinama individuali, diskretiška personalo pagalba valgant. Socialinės globos įstaigoje toks asmuo aprūpintas specialia įranga, padedančia jam pavalgyti. Socialinės globos įstaiga užtikrina, kad kiekvienam maitinimo režimo laiku pagalbos reikalingam asmeniui būtų priskirtas pagalbą valgant teikiantis asmuo.

Buitinės ir asmeninės higienos

 Visapusiškai palaikomas ir skatinamas kiekvieno gyventojo savarankiškumas – jam pačiam tvarkyti ir prižiūrėti savo gyvenamąjį kambarį, rūpintis asmens higiena arba teikiama pagalba apsitarnaujant kai gyventojai turi specialiųjų poreikių. Užtikrinama galimybė naudotis buitinėmis  skalbimo mašinomis, sudarytos sąlygos asmeniui pačiam skalbti ir  išsidžiovinti savo drabužius.

Globos namuose užtikrinamos būtinos  paslaugos:

 • patalynės skalbimas;
 • drabužių skalbimas, valymas, lyginimas;
 • patalpų valymas, tvarkymas;
 • aplinkos tvarkymas;
 • patalpų remontas;
 • asmens higienos palaikymas;
 • dezinfekcija.

Aplinka ir būstas

    Gyvenamoji aplinka yra kiek galima artimesnė namų aplinkai. Gyventojams užtikrintos galimybės lengvai judėti socialinės globos įstaigos teritorijoje ir patalpose, užtikrinama kiek įmanoma saugi aplinka. Suteikta galimybė greitai (neišeinant iš savo gyvenamojo kambario) išsikviesti personalą, jeigu to reikalauja jo sveikatos būklė. Asmenims, turintiems specialiųjų poreikių, pritaikyta aplinka, reikalinga kasdieniniam gyvenimui bei paslaugoms gauti.  Viename kambaryje gyvena  1–3 senyvo amžiaus asmenys ar  asmenys su negalia (ne daugiau kaip 4 slaugomi asmenys).

 

RAUDONOJO KRYŽIAUS ATSTOVŲ APSILANKYMAS DŪKŠTO GLOBOS NAMUOSE