Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.


 

GLOBOS NAMŲ STEIGIMO ISTORIJA

     1992 m. rugpjūčio mėn. įkurti pirmieji Ignalinos rajono globos namai, skirti gyventi senyvo amžiaus ir neįgaliems žmonėms. 1994 m. Globos namų gyventojų persikėlė į 327,92 kv. m geresnes patalpas, esančias Zarasų g. 5, vaikų darželio pastate.

2001 m. Globos namams perduota 130,9 kv. m patalpų. Atitinkamai 2006 m. Globos namams perduota dar 67,87 kv. m.

     Nuo 2012 m. kovo 1 d. persikėlus Ignalinos mokyklos darželiui ,, Šaltinėlis '' į Dūkšto vidurinės mokyklos patalpas, Dūkšto Globos namams perduota 758,96 kv. m. patalpų. Nuo minėtos dienos Dūkšto Globos namams patikėjimo antrosios perduotos visos patalpos, visos bendro ploto 1275,1kv.m.

Globos namų steigėja - Ignalinos rajono savivaldybės taryba.

Globos namų teisinė forma - biudžetinė įstaiga.

Adresas: Zarasų g. 5, LT-30261, Dūkštas, Ignalinos r.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registras, kodas 155631770

Telefono numeris (su tarpmiestiniu kodu) - (8 386) 51145, (8 386) 45434.

Elektroninis paštas -   info@dukstogn.lt

Svetainė - www.dukstogn.lt

 

GLOBOS NAMŲ TIKSLAI, VIZIJA, MISIJA IR VERTYBĖS

   

Pagrindinis Globos namų veiklos tikslas  -  patenkinti gyvybinius poreikius, sudaryti palankias, žmogaus orumą išsaugančias gyvenimo sąlygas, kai žmogus pats savarankiškai nepajėgus to pasiekti.

 

     Globos namų vizija – teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą turint licencijas socialinių paslaugų ir asmens sveikatos priežiūros veiklos paslaugoms bei atitikti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatytas globos normas senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia.

 

     Globos namų misija – teikti socialines paslaugas vienišiems, pagyvenusiems, senyvo amžiaus žmonėms ir asmenims su negalia, išsaugant ryšius su visuomene.

 

     Globos namų veikla yra nuolat grindžiama šiomis vertybėmis – pagarba žmogui, teisingumas, nesavanaudiškumas, padorumas, nešališkumas, socialinė atsakomybė, viešumas; pavyzdingumo,įstatymo viršenybės, tarnybinio bendradarbiavimo ir kitais veiklos, etikos, demokratinio administravimo pricipais.

 

 

PAGRINDINĖS GLOBOS NAMŲ FUNKCIJOS

 

 • Priimti į globos namus senyvo amžiaus ir neįgalius asmenis, vadovaujantis  Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais.
 • Padėti naujai atvykusiems paslaugų gavėjams adaptuotis naujoje aplinkoje ir kolektyviniame gyvenime.
 • Organizuoti gyventojų buitinį aptarnavimą.
 • Organizuoti gyventojams specialistų medicinines konsultacijas.
 • Socialinį darbą organizuoti pagal individualius gyventojo globos planus, orientuotis į asmens poreikius, pomėgius ir interesus.
 • Mirus gyventojui, kuris neturi giminių, ar atsisakius giminėms laiduoti mirusįjį, kartu su seniūnijų, kurių teritorijoje yra mirusiojo šeimos ar giminių kapai (jeigu globotinis buvo išreiškęs tokį pageidavimą), organizuoti laidotuves. Jeigu tokio pageidavimo nebuvo - laidoja Kaniūkų kaimo kapinėse.

 

 

 

GLOBOS NAMUOSE TEIKIAMOS PASLAUGOS

 

Dūkšto globos namai (toliau – Globos namai) – biudžetinė socialinės globos įstaiga, teikianti stacionarią ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaruotiems senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia.

 

     Globos namai gali talpinti 32 paslaugų gavėjus. Globos namų gyventojų skaičius nuolat kinta.

     Globos namuose teikiamos socialinės paslaugos:

 • informavimas;
 • konsultavimas;
 • tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • apgyvendinimas;
 • kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
 • asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas;
 • laisvalaikio organizavimas;
 • maitinimas;
 • sveikatos priežiūros paslaugų ir slaugos organizavimas;
 • socialinio darbo, bendravimo, kultūrinės, religinės, edukacinės ir kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo galimybes.

 

APGYVENDINIMO TVARKA

Dūkšto Globos namuose apgyvendinami senatvės pensijos amžiaus sulaukę asmenys, suaugę asmenys su negalia ir minėti asmenys su sunkia negalia, kuriems teisės aktų reglamentuota tvarka nustatytas visiškas arba  dalinis nesavarankiškumas. Asmenys siunčiami į Globos namus Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

 

 

APGYVENDINIMUI REIKALINGI DOKUMENTAI GLOBOS NAMUOSE

 • Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymaS
 • Sprendimas dėl socialinės globos skyrimo (SP-9 forma)
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė)
 • Kompensuojamų vaistų pasas
 • Medicininių dokumentų išrašas / siuntimas (F 027 / a)
 • Asmens socialinės globos poreikio vertinimas (su priedais)

 

IŠLAIKYMO KAINOS

     Vieno senyvo amžiaus asmens išlaikymo kaina Dūkšto globos namuose - 748 EUR, o senyvo amžiaus asmens su sunkia negalia - 932 EUR.