Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.


 

GLOBOS NAMŲ STEIGIMO ISTORIJA

     1992 m. rugpjūčio mėn. įkurti pirmieji Ignalinos rajono globos namai, skirti gyventi senyvo amžiaus ir neįgaliems žmonėms. 1994 m. Globos namų gyventojų persikėlė į 327,92 kv. m geresnes patalpas, esančias Zarasų g. 5, vaikų darželio pastate.

2001 m. Globos namams perduota 130,9 kv. m patalpų. Atitinkamai 2006 m. „Globos namams“ perduota dar 67,87 kv. m.

     Nuo 2012 m. kovo 1 d. persikėlus Ignalinos mokyklos darželiui ,, Šaltinėlis '' į Dūkšto vidurinės mokyklos patalpas, Dūkšto Globos namams perduota 758,96 kv. m. patalpų. Nuo minėtos dienos Dūkšto Globos namams patikėjimo antrosios perduotos visos patalpos, visos bendro ploto 1275,1kv.m.

Globos namų steigėja - Ignalinos rajono savivaldybės taryba.

Globos namų teisinė forma - biudžetinė įstaiga.

Adresas: Zarasų g. 5, LT-30261, Dūkštas, Ignalinos r.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registras, kodas 155631770

Telefono numeris (su tarpmiestiniu kodu) - (8 386) 51145, (8 386) 45434.

Elektroninis paštas -   info@dukstogn.lt

Svetainė - www.dukstogn.lt

 

GLOBOS NAMŲ TIKSLAI, VIZIJA, MISIJA IR VERTYBĖS

     Pagrindinis Globos namų veiklos tikslas  - patenkintas gyvybinis poreikis, susiformavęs palenkimas, žmogaus orumo išsaugančiojo gyvenimo trukmė, kai žmogaus asmeninis savarankiškas nepajėgus į bendrą. 

     Globos namų vizija - teikiama ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, turinti licencijas socialinių paslaugų ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui bei atitikčiai.

     Globos namų misija - teikia socialines paslaugas vienišiems, pagyvenusiems, seniems žmonėms ir žmonėms su negalia, išsaugant ryšius su visuomene.

     Globos Namų veikla Yra nuolat grindžiama šiomis vertybėmis - pagarba žmogui, teisingumas, nesavanaudiškumas, padorumas, nešališkumas, Socialinė atsakomybė, viešumas; pavyzdingumo, įstatymo viršenybės, tarnybinio bendradarbiavimo ir kitų veiklos rūšių, etikos, demokratinio administravimo įkainiai.

 

PAGRINDINĖS GLOBOS NAMŲ FUNKCIJOS

 • Priimkite į globos namus senyvo amžiaus ir neįgalius asmeniškumus, vadovaukite Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymams.
 • Padėk naujai atvykusiems paslaugų gavėjams adaptuotis naujoje aplinkoje ir kolektyviniame gyvenime.
 • Organizuoti gyventojų buitinį aptarnavimą.
 • Organizuotos gyvenančių specialistų medicininės konsultacijos.
 • Socialinis darbo organizavimas pagal individualų gyventojo globos planą, orientaciją į asmens gyvenimą, pomėgius ir interesus.
 • Mirus gyventojui, kuris neturi giminių, ar atsisakius giminingus laiduoti mirusįjį, kartu su seniūnijomis, jei jie yra mirusiojo šeimos ar giminių kapai (jei globalus būdamas tikri, kad nori), organizuoti laidotus. Jei tokio pageidaujamo nėra - laidoja Kaniūkų kaimo kapinėse.

 

 

GLOBOS NAMUOZĖ TEIKIAMOS PASLAUGOS

 

     Dūkšto globos namai (toliau - Globos namai) - biudžetinė socialinė globos įstaiga, teikianti stacionarią ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą Ignalinos rajono savivaldybės apgyvendinta deklaruotiems gyventojams, kurių amžius yra suaugusiesiems ir suaugusiems.

     Globos namai gali talpinti 32 paslaugų gavėjus. Globos namų gyventojų skaičius nuolat kinta.

     Globos namų teikiamos socialinės paslaugos:

 • informavimas;
 • konsultavimas;
 • tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • apgyvendinimas;
 • kasdienį gyvenimo įgūdžių ugdymą ir palaikymą, darbinių įgūdžių ugdymą;
 • asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas;
 • laisvalaikio organizavimas;
 • maitinimas;
 • sveikatos priežiūros paslaugų ir slaugos organizavimas;
 • socialinio darbo, bendravimo, kultūrinės, religinės, edukacinės ir kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo galimybes.

 

APGYVENDINIMO TVARKA

     Dūkšto globos namuose gyvenantys senatvės pensiniai amžiai bus sunkūs, o suaugusieji - negaliojantys ir negaliojantys. Asmenys siunčiami į Globos namus Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai.

 

APGYVENDINIMUI REIKALINGI DOKUMENTAI GLOBOS NAMUOZĖ

 • Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai
 • Sprendimas dėl socialinės globos skyrimo (SP-9 forma)
 • Asmens tapatybės patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė)
 • Kompensuojamų vaistų pasas
 • Medicininių dokumentų išrašas / siuntimas (F 027 / a
 • Asmens socialinės globos poreikio vertinimas (su priedais)

 

IŠLAIKYMO KAINOS

     Vieno paslaugų gavėjo išlaikymo kaina „Globos namuose“ - 748 EUR, o paslaugų gavėjo ilgalaikio slaugos poreikio išlaikymo kaina - 932 EUR.