Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.


 

Globos namai skirti gyventi vienišiems seneliams ir neįgaliems asmenims, kuriems reikalinga globa ir slauga. Išimties atvejais – turintiems vaikų, kurie dėl objektyvių priežasčių negali pasirūpinti savo tėvais.
 

Globos namų steigimo istorija

 
1992 m. rugpjūčio mėnesį pradėjo veikti pirmieji Ignalinos rajone globos namai, skirti gyventi seneliams ir neįgaliems asmenims. 1994 m. globos namų gyventojai persikėlė į 327,92 kv. m geresnes patalpas, esančias Zarasų g. 5, vaikų darželio pastate. 
2001 m. Ignalinos rajono savivaldybės sprendimu sumažinus vaikų darželio-lopšelio patalpas, globos namams perduota 130,9 kv. m patalpų. Atitinkamai 2006 m. globos namams perduota dar 67,87 kv. m. 
Nuo 2012 m. kovo 1 d. persikėlus Ignalinos mokyklai  darželiui „Šaltinėlis“ į Dūkšto vidurinės mokyklos patalpas, Dūkšto globos namams perduota 758,96 kv. m patalpų. Nuo minėtos dienos Dūkšto globos namai patikėjimo teise naudojasi visomis patalpomis, kurių bendras plotas 1275,1 kv. m. Globos namuose yra keturiolika kambarių, iš kurių dviejuose gyvena po vieną, penkiuose – po du, septyniuose – po tris gyventojus.  
 
Pagrindinis globos namų veiklos tikslas – patenkinti gyvybinius poreikius gyventojų ir sudaryti palankias, žmogaus orumą išsaugančias gyvenimo sąlygas, kai jie patys savarankiškai nepajėgūs tai pasiekti; iš dalies pajėgiems – sudaryti sąlygas patiems dalyvauti, tenkinant savo poreikius. Siekiant apibrėžto tikslo įgyvendinimo, globotiniams yra teikiamos socialinės, psichologinės, kultūrinės, dvasinės, buitinės,  materialinės paslaugos bei sudaromos jiems tinkamos sąlygos socialinei ir medicininei reabilitacijai.
Dūkšto globos namuose daugiausia gali apsigyventi 32 gyventojai. Globos namų gyventojų skaičius nuolat kinta. 
Globos namų gyventojai yra priimami iš Dūkšto miestelio ir aplinkinių seniūnijų, todėl labai patogu juos lankyti giminaičiams ir kaimynams. 

Globos namų steigėja – Ignalinos rajono savivaldybės taryba.
Globos namų teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
Adresas:  Zarasų g. 5, LT-30261, Dūkštas, Ignalinos r.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 155631770
Telefono numeris (su tarpmiestiniu kodu) – (8 386) 51145
                                                                              (8 386)  45434
Elektroninis paštas – info@dukstogn.lt
Svetainė –  www.dukstogn.lt

Socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai:  

  • Organizuoti socialinių paslaugų teikimą, atsižvelgiant į gyventojų poreikį
  • Gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę
  •  Skatinti socialiai pažeidžiamų asmenų integraciją į visuomenę.

Pagrindinės globos namų funkcijos yra:

  • Priimti Į globos namus senelius, neįgalius asmenis, vadovaujantis Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais;
  • Padėti seneliams, neįgaliems asmenims adaptuotis naujoje aplinkoje ir kolektyvo gyvenime;
  • Organizuoti gyventojų buitinį aptarnavimą;
  • Atsižvelgiant į gyventojų amžių, sveikatos būklę bei medikų rekomendacijas, organizuoti racionalią ir dietinę mitybą;
  • Slaugyti globotinius, palaikyti normalų mikroklimatą;
  • Kartu su gydymo įstaigomis vykdyti sveikatos priežiūrą, organizuoti jiems specialistų medicinines konsultacijas ir suteikti medicininę pagalbą;
  • Mirus gyventojui, kuris neturi giminių, ar atsisakius giminėms laidoti mirusį, organizuoti laidojimą kartu su seniūnijomis, kurių teritorijoje yra mirusio šeimos ar giminių kapai.

    Šiuolaikinėje technologijų, masinės informacijos priemonių visuomenėje seniems ir neįgaliems žmonėms stacionarioje globos įstaigoje turi būti sudarytos  minimalios galimybės naudotis įrenginiais, skirtais palengvinti judėjimą. Globos namai 2009 m. įgyvendino SADM skelbtą socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros projektą – buvo įrengtas šachtinis keltuvas, todėl dabar neįgalūs žmonės turi galimybę dalyvauti renginiuose, gyvenantys antrame aukšte gali lengvai patekti į kiemą.

Globotiniai

   Šiuo metu globos namuose gyvena 31 gyventojas, iš jų 15 nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, 4 nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros poreikis, 1 negalią turintis  ir 11 senyvo amžiaus asmenys.

    Vieno asmens išlaikymas globos namuose per mėnesį kainuoja  - 572 EUR, o gyventojo, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis – 668 EUR.

Atnaujinta: 2018-10-16